Logo
hotline Hotline: (+84)2432323427 - (+84) 979899961

Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo

Calender Ngày đăng: 14:01 22/05/2018
Calender Lượt xem: 658
Cỡ chữ minus plus

Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Khai thác chế biến khoáng sản lớn nhất tỉnh Thái Nguyên với tổng vốn đầu tư trên 500 triệu USD. Công ty sở hữu mỏ đa kim Núi pháo có trữ lượng Vonfram lớn nhất thế giới.

Kể từ khi đi vào hoạt động, công ty đã tạo hàng ngàn (trên 1000) việc làm cho người dân địa phương, tạo đà phát triển kinh tế xã hội vượt bậc tại địa phương và tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể Công ty đã đóng hàng ngàn tỷ vào ngân sách nhà nước (năm 2016 là 625 tỷ) và hàng trăm tỷ cho các hoạt động trách nhiệm xã hội, phục hồi sinh kế và phát triển bền vững tại địa phương.