Logo
hotline Hotline: (+84)2432323427 - (+84) 979899961
HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN

Hệ thống đo lường điều khiển có thể đo lường trực tiếp các thông số, được tối ưu hóa theo những đòi hỏi cụ thể của từng lĩnh vực ứng dụng. Ametech tự hào là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm đo lường, phân tích của hãng ABB và một số các đối tác khác.

Chưa có bài viết nào trong mục này.