Logo
hotline Hotline: (+84)2432323427 - (+84) 979899961
HỆ THỐNG GIÁM SÁT KHÍ THẢI LIÊN TỤC (CEMS)

AMETECH cung cấp giải pháp quan trắc khí thải công nghiệp, giám sát khí thải ống khói (CEM) cho các nhà máy công nghiệp. Hệ thống cho phép đo các thông số ô nhiễm cơ bản, các hợp chất gây hiệu ứng nhà kính, các hợp chất hydrocacbon, dữ liệu cập nhật liên tục và báo cáo tự động (online).

Chưa có bài viết nào trong mục này.